Wynajmę dom w Łomiankach
  Działka
  • Powierzchnia działki 497 m2
  • Od północy szpaler 30-letnich brzóz
  • Chodniki i droga dojazdowa wykonana z kostki brukowej - łączna powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych ok. 200 m2.